Pihla Grupp – ehitajad Saaremaal

Pihla Grupp on ehitanud Saaremaal ja ka mandril juba üle kümne aasta.

Ehitame koos heade ning usaldusväärsete partneritega

Meie koostööpartnerid usuvad meisse

Ehitus on nagu suur lego

Nagu ütleb ehitusseadustik, tuleb ehituses alati järgida hea tava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja asjatundlikkuse põhimõtteid – seda alates ehituse kavandamisest kuni amortiseerunud või mittevajalikuks osutunud ehitise lammutamiseni.

Ehitamine ning ehitiste ohutus peab olema tagatud mitte ainult ehitustööde ajal, vaid kogu ehitise elukaare jooksul ehk nii selle igapäevasel kasutamisel kui ka ümberehitamisel ja lammutamisel.

Enne kui lüüa labidas või kopp maasse, tuleb arvestada, et olenevalt ehitise keerukusest ei pruugi selle omanikul olla oskusi ja teadmisi, et õigeaegselt ise teha kõiki vajalikke töid, sealhulgas ka hooldust ja remonti. Seega on alati mõistlik tugineda vastava kompetentsi ja varustusega spetsialistide abile.

Enne kui lööd labida või kopa maasse, võta meiega ühendust – Pihla Grupi ehitajad on abiks nii nõu kui jõuga.