TEIE VISIOON JA MEIE MISSIOON

Pihla Grupp on ehitanud Saaremaal ja ka mandril juba üle kümne aasta.

Ehitame koos heade ning usaldusväärsete partneritega

Meie koostööpartnerid usuvad meisse

Usalda professionaale

Enne kui lüüa labidas või kopp maasse, tuleb arvestada, et olenevalt ehitise keerukusest ei pruugi selle omanikul olla oskusi ja teadmisi, et õigeaegselt ise teha kõiki vajalikke töid, sealhulgas ka hooldust ja remonti. Seega on alati mõistlik tugineda vastava kompetentsi ja varustusega spetsialistide abile.

Kui tunned, et vajad ehitusabi, siis enne kui lööd labida või kopa maasse, võta meiega ühendust. Oleme abiks nii nõu kui jõuga.

Ehitus on nagu suur lego

Nagu ütleb ehitusseadustik, tuleb ehituses alati järgida hea tava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja asjatundlikkuse põhimõtteid – seda alates ehituse kavandamisest kuni amortiseerunud või mittevajalikuks osutunud ehitise lammutamiseni.

Ehitamine ning ehitiste ohutus peab olema tagatud mitte ainult ehitustööde ajal, vaid kogu ehitise elukaare jooksul ehk nii selle igapäevasel kasutamisel kui ka ümberehitamisel ja lammutamisel.

 

Sellest tulenevad meie juhtpõhimõtted

  • Kohustume järgima meile kohalduvaid seadusandlikke nõudeid.
  • Tegutseme keskkonnateadlikult ja kasutame ressursse vastutustundlikult, võttes arvesse oma tegevuse mõju looduskeskkonnale ja kogukonnale.
  • Kaitseme keskkonda, vältides võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid ja saastamist.
  • Arendame pidevalt oma juhtimissüsteemi, kasutades protsessikeskset ja eesmärgikohast lähenemist.
  • Kohustume tegutsema vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele.